Vítajte na webstránke projektu BAROKOVÉ INŠPIRÁCIE - grafické predlohy, vzory a inšpirácie barokového maliarstva (nielen) na Slovensku


→  ŠTÚDIE

 

→  KATALÓG

 

→  O projekte

Project summary

GRAFICKÉ  PREDLOHY,   VZORY  A  INŠPIRÁCIE   BAROKOVÉHO  MALIARSTVA  NA  SLOVENSKU

©   J o z e f   M e d v e c k ý   2 0 0 9 - 2 0 2 4   (online since 2017)    j.medvecky@upcmail.sk